potencias notación científica

Ver explicación: Vídeo nº 4224 de CiberMatex

Escribe en notación científica:

- a) 345 000 000 000
- b) 0,000 000 238

SOLUCIÓN

- a) 3,45 \cdot 10^{11}
- b) 2,38 \cdot 10^{-7}