Ejercicios de Ejercicios y Actividades de Radicales 3º ESO

(32) ejercicios de Radicales

 • (#2852)      Ver Solución Seleccionar

  Opera y simplifica:

  - a) 5\sqrt{20} + 4\sqrt{45} - 2\sqrt{80}
  - b) 5\sqrt[3]{54} - 3 \sqrt[3]{250} - \sqrt[3]{16}

 • (#2853)      Ver Solución Seleccionar

  Opera y simplifica:

  - a) 5\sqrt{180} + 3\sqrt{27} - 2\sqrt{32}
  - b) 2\sqrt[3]{81} - 3 \sqrt[3]{375} - \sqrt[3]{24}

 • (#2854)      Ver Solución Seleccionar

  Realiza las siguientes operaciones:

  - a) \sqrt[3]{512} : \sqrt[3]{200}
  - b) \sqrt[4]{2187} : \sqrt{108}

 • (#2855)      Ver Solución Seleccionar

  Realiza las siguientes operaciones:

  - a) \sqrt{\sqrt[3]{\sqrt{8}}}
  - b) \left( \sqrt[3]{\sqrt{64}} \right)^2

 • (#2882)      Ver Solución Seleccionar

  Calcula y simplifica:

  \sqrt{245} + \sqrt{210} - 2 \sqrt{125} =