Expresar simbólicamente

Ver explicación: Vídeo nº 392 de CiberMatex

Representa gráficamente y expresa simbólicamente las siguientes expresiones: - A=\{ x/ -6\leq x \leq 3 \} \qquad D=\{ x/ 0 < x < 5 3 \} - B=\{ x/ -4 < x \leq 4 \} \qquad E=\{ x/ x > -2 \} - C=\{ x/ 3 \leq x  \} \qquad F=\{ x/ x \leq 10 \}