Expresiones logarítmicas

Ver explicación: Vídeo nº 1133 de CiberMatex

Expresa como un sólo logaritmo:
\log_2 5 -3\log_2 a + \frac{7}{3} \log_2 9