Radicales operaciones

Calcula y simplifica
\sqrt[3]{3993a} - \sqrt[3]{3a^4} + \sqrt[6]{65561a^2}