Ejercicios de Números racionales - 4º ESO

(14) ejercicios de Números racionales

 • (#1089)     Seleccionar

  Opera y simplifica:

  \left( \frac{4}{9} + \frac{1}{2} \right) - \left( \frac{2}{5} : \frac{6}{15} \right)

 • (#1090)     Seleccionar

  Opera y simplifica:
  \left( \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{6} \right) + \left( \frac{4}{7} : \frac{2}{14}\right) - \left( \frac{1}{5} \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} \right)

 • (#1091)     Seleccionar

  Opera y simplifica:
   \frac{\left( \frac{3}{2} + \frac{4}{3} \right) \cdot 2 + \frac{3}{5} : \frac{3}{2}}{\frac{4}{3} + 2 : 2}

 • (#1107)     Seleccionar

  a) Indica si los siguientes pares de fracciones son equivalentes:

  \frac{3}{5} \:y\: \frac{-6}{10} \:,\: \frac{2}{-3} \:y\: \frac{-6}{-9} \:,\: \frac{4}{3} \:y\: \frac{3}{4} \:,\: \frac{-1}{3} \:y\: \frac{2}{-6}

  b) Halla 3 fracciones equivalentes a las siguientes:

  \frac{8}{6} \quad , \quad \frac{-5}{15}