Ejercicio de Matrices

Ver explicación: Vídeo nº 2585 de CiberMatex

Sean las matrices

A =
\left(
\begin{array}{ccc}
-3 & 2 & 2
\\ 1 & -1 & 0
\\ 0 & 1 & 0
\end{array}
\right)
\qquad 
B =
\left(
\begin{array}{ccc}
2 & 1 & 0
\\ -1 & 1 & -1
\\ 2 & 0 & 1
\end{array}
\right)
- Halla A^{-1} y B^{-1} - Calcula la inversa de A \cdot B - Comprueba que (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}