Ejercicios de Ecuaciones - 1º Bachillerato de Ciencias

(32) ejercicios de Ecuaciones

 • (#2556)      Ver Solución Seleccionar

  Resuelve la ecuación \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{8x} = 3a

 • (#2557)     Seleccionar

  Resuelve la ecuación 3^{x+1} + 9^{x-1} = 162

 • (#2559)      Ver Solución Seleccionar

  La única solución de la ecuación \frac{1}{x+3} = \frac{3}{x} es:

  - (a) 1
  - (b) -1
  - (c) -2
  - (d) 0
  - (e) Ninguna de las anteriores

 • (#3184)      Ver Solución Seleccionar

  Resuelve la ecuación \frac{x+1}{x-1} - 1 = \frac{1}{x}

 • (#3185)     Seleccionar

  Resuelve la ecuación \frac{1}{x+1} + x = \frac{2x+7}{x+1}