Selectividad Andalucía 2006-3A1

Ver explicación: Vídeo nº 2552 de CiberMatex

Sean las matrices
 A =
\left(
\begin{array}{cc}
x & 1
\\ 1 & x+1
\end{array}
\right)
\qquad  B =
\left(
\begin{array}{cc}
0 & 1
\\ 1 & 1
\end{array}
\right)

- a) Encuentre el valor o valores de x de forma que B^2 = A
- b) Igualmente para que A - I_2 = B^{-1}
- c) Determine x para que A \cdot B = I_2